Obchodné podmienky pre malopredaj

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je Naturea, s.r.o.. Obchodné podmienky sú k dispozícii na internetových stránkach www.naturea.sk a zároveň aj v sídle predávajúceho na kontaktnej adrese a v trvalkovej škôlke.

II. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Trvalková škôlka (odberné miesto):

 • Naturea, s.r.o., Veselé pri Piešťanoch
 • Telefón: +421 948 837 835
 • E-mail pre všeobecné informácie: info(zavináč)naturea.sk
 • E-mail pre objednávky a dopyty: predaj(zavináč)naturea.sk

Korešpondenčná a fakturačná adresa:

 • Naturea, s.r.o., Vodárenská 4606/88, 921 01 Piešťany
 • IČO: 47 856 441
 • IČ DPH: SK2024172876

III. ODBERNÉ MIESTO

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neprevádzkuje kamennú predajňu ani e-shop. Z tohto dôvodu nemá kupujúci prístup do výrobných priestorov firmy. Predaj je možný výlučne na základe vyzdvihnutia potvrdenej objednávky na odbernom mieste predávajúceho.

IV. VYMEDZENIE POJMOV

 • Predávajúcim je firma Naturea, s.r.o.
 • Kupujúcim je spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pre účely zákona č. 102/2014 Z. z.  nekoná pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 • Dopytový systém je počítačový systém umiestnený na webe www.naturea.sk. Slúži pre zaslanie nezáväznej požiadavky na tovar predajcovi.
 • Objednávka vzniká potvrdením dopytu zo strany kupujúceho aj predávajúceho a je záväzná.

V. CENA

 • Cena za tovar je platná podľa maloobchodného cenníka zverejneného na webe www.naturea.sk
 • Všetky ceny sú konečné a s DPH 20%.

VI. POSTUP OBJEDNANIA TOVARU

 • Kupujúci zašle prostredníctvom dopytového systému nezáväznú požiadavku na tovar min. 2 pracovné dni pred plánovaným vyzdvihnutím tovaru.
 • Po preverení dostupnosti tovaru pošle predávajúci potvrdzujúci e-mail kupujúcemu.
 • Objednávka vzniká potvrdením dopytu zo strany kupujúceho aj predávajúceho a je záväzná.
 • Kupujúci sa s predávajúcim dohodnú na termíne osobného vyzdvihnutia objednávky na odbernom mieste predávajúceho.
 • Predávajúci z technických príčin nerezervuje tovar dlhšie ako 5 pracovných dní.
 • Ak si kupujúci nevyzdvihne objednaný tovar v dohodnutom termíne, objednávka sa automaticky ruší a tovar bude zaradený do ďalšieho predaja.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Platba je pri vyzdvihnutí tovaru v hotovosti alebo platobnou kartou.

VIII. ZÁRUKA NA ŽIVÉ RASTLINY

 Predávajúci ručí za:

 • požadovanú kvalitu a množstvo dodaných rastlín v čase predaja zákazníkovi
 • pravosť odrody.

Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí skontrolovať a prípadné vady na tovare reklamovať. Kupujúci je povinný skontrolovať najmä počet, kvalitu a zdravotný stav rastlín.

 • Predávajúci neposkytuje záruku na ďalší rast živých rastlín.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za ďalšie pestovanie rastlín kupujúcim, ani za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť následným nesprávnym pestovaním rastlín alebo nesprávnou manipuláciou s nimi zo strany kupujúceho.
 • Vzhľad rastlín vyplývajúci z aktuálnej fenologickej fázy nie je dôvodom na reklamáciu. Zmena vzhľadu rastlín, s ohľadom na ich vývinovú fázu v rámci ročného obdobia a následnej starostlivosti a údržby, je prirodzená.
 • Reklamácie sa vybavujú podľa reklamačného poriadku.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci neuchováva žiadne osobné údaje maloobchodných zákazníkov, ani ich neposkytuje ďalším osobám. Osobné údaje, ktoré poskytne zákazník pri zaslaní dopytu alebo objednávky, budú použité výlučne za účelom spracovania objednávky. Po spracovaní objednávky, či už formou vyzdvihnutia tovaru zákazníkom alebo po zrušení objednávky, budú všetky údaje poskytnuté zákazníkom bezodkladne zlikvidované.  

X. ZÁVEREČNÉ USANOVENIA

 • Odoslaním dopytu na tovar z webu naturea.sk zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
 • Na znak súhlasu zákazník zaškrtne príslušné políčko pred odoslaním dopytu.
 • Prevádzkovateľ webu je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom novú verziu obchodných podmienok zverejní na svojom webe.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 01.01.2021.

Trvalková škôlka Veselé

Veľkoobchod

+421 948 837 835

Kontakt

 

 

 

 

 

Záhradníctvo Piešťany

 

+421 948 684 528

 Kontakt

  facebook